ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ Τ.ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ - ΤΖΑΒΕΛΛΑ 21 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Τηλ.: 210 - 41 14 767 - Fax : 210 - 41 14 903
tekalvoulgaris@outlook.com

Η εταιρεία μας διαθέτει πλήρη γκάμα επαγελματικών προϊόντων καθαρισμού. Τα προϊόντα έχουν δοκιμαστεί στις πιο δύσκολες περιοχές σκληρότητας του νερού και έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα τόσο για την καθαριότητα όσο και για την προστασία των χεριών, καθώς και τις λιγότερες βλάβες των πλυντηρίων και των σκευών. Οι μακρόχρονιες συνεργασίες και η 20ετής πείρα μας με εκατοντάδες επαγγελματίες και εταιρείες είναι η καλύτερη επιβράβευση των προϊόντων. Η παραγωγή και η συσκευασία γίνεται από εμάς τους ίδιους, από την εταιρεία ΤΕΚΑΛ και παρασκευάζονται με διαδικασίες ελέγχου που επιβάλλει η πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ΙΣΟ 9001:2008 που εξασφαλίζει την υψηλή σταθερή ποιότητα. Όλα τα παραπάνω έχουν εγκριθεί από το Γενικό Χημείο του Κράτους και, σύμφωνα με τις προδιαγραφές τις Ε.Ε., έχουν κατοχυρωμένο το σήμα ΤΕΚΑΛ®. Οι οδηγίες χρήσης, η σύνθεση και άλλες πληροφορίες αναγράφονται στη συσκευασία του προϊόντος.

No data.
  • Κωδικός: {{item.ItemPassword}}