ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ Τ.ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ - ΤΖΑΒΕΛΛΑ 21 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Τηλ.: 210 - 41 14 767 - Fax : 210 - 41 14 903
tekalvoulgaris@outlook.com
Το καταρτισμένο προσωπικό μας, καταγράφει τις ανάγκες σας, μελετάει και σχεδιάζει το χώρο σας, προτείνει λύσεις επαγγελματικού εξοπλισμού και σας προσφέρει τεχνική υποστήριξη.