ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ Τ.ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ - ΤΖΑΒΕΛΛΑ 21 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Τηλ.: 210 - 41 14 767 - Fax : 210 - 41 14 903
tekalvoulgaris@outlook.com
  • tekalvoulgaris@outlook.com

  • Τηλ.: 210 - 41 14 767

  • Fax : 210 - 41 14 903

  • ΤΖΑΒΕΛΛΑ 21 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ